PvdA: Hoe staat het met de jeugdzorg/Wmo in Noordenveld?

RODEN

In de media zijn er af en toe kritische berichten, waarbij je denkt. Zou dat in Noordenveld ook zo zijn?

Om dat na te gaan gaat de werkgroep Zorg en Sociaal Domein van de PvdA in gesprek met verschillende betrokkenen. Deze keer was het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) uitgenodigd. Aan de hand van een aantal voorbeeld situaties werden door Christien Langeler (CJG) en Albertus Hamstra (gemeente) vragen beantwoord en inzicht gegeven in de manier van werken. Ook problemen die men tegenkomt kwamen aan de orde. Uitgangspunt is altijd de vraag van de inwoner. Voor alle vragen over opgroeien en opvoeding of een vraag om hulp is het CJG het goede startpunt. , gaat het om voorlichting of hulp. Beide kan geboden worden. Bij hulpvragenHet lukt meestal om binnen twee weken de eerste stappen te zetten die nodig zijn. Daarbij wordt direct gezocht naar een antwoord of een oplossing. Pas daarna wordt gekeken onder welke regelgeving dat valt en wie dat moet betalen.hoe de bekostiging moet zijn.

Verantwoordelijk

Kortom, geen tijdsverlies of bureaucratie voor de hulpvragers. In alle gevallen is er één persoon vanuit het CJG verantwoordelijk voor het verloop van het proces van begin tot eind. Indien nodig zal die persoon andere medewerkers en instanties inschakelen, maar de contactpersoon blijft verantwoordelijk. Het zogenoemde 1 gezin, 1 plan, 1 loket model. Er wordt intensief samengewerkt met de GGD, Icare, maatschappelijk werk, de Noordenveldwerker en anderen. En als er al trajecten lopen en is er sprake van verhuizing, dan wordt samen met de andere gemeente afgesproken hoe dit zo soepel mogelijk door kan lopen. Lastig is wel als een jongvolwassene (18+) doelbewust uit beeld wil blijven en zich onttrekt aan begeleiding en/of hulpverlening. Vaak is dan veel extra inzet en overreding nodig om toch tot resultaten te komen.

Samenwerken

Zo veel mogelijk worden dingen binnen de gemeente opgepakt en uitgevoerd. Daarnaast wordt samengewerkt met andere Noord-Drentse gemeenten om diensten samen in te kopen. En soms is het nodig om samen te werken met de provincie en in bepaalde gevallen ook met Groningen en Friesland. Conclusie: In Noordenveld is het CJG goed en stevig neergezet, waarbij door de toegewijde inzet van medewerkers en de gekozen uitgangspunten van werken, goede resultaten worden bereikt. Het is goed om te vernemen dat de inwoners van Noordenveld goed gebruik kunnen maken van het CJG en het is goed dat de raad van de gemeente de ruimte geeft om dit mogelijk te maken. Inwoners Noordenveld voor de zorg beter af dan landelijk beeld doet vermoeden. De inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen voor hun hulp en ondersteuningsvragen op het gebied van de zorg goed terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, kortweg CJG. Dat bleek tijdens een informatieve bijeenkomst van de werkgroep Zorg en Sociaal Domein van de PvdA. Zij hebben de procesmanager van het CJG Christien Langeler en de verantwoordelijke teamleider van de gemeente Albertus Hamstra uitgenodigd om de gang van zaken bij het CJG door te lichten. Uitgangspunt is de vraag van de inwoner, gaat het om voorlichting of hulp. Beide kan geboden worden. Het lukt meestal om binnen twee weken de eerste stappen te zetten die nodig zijn. Daarbij wordt direct gezocht naar een antwoord of een oplossing. Pas daarna wordt gekeken onder welke regelgeving dat valt en hoe de bekostiging moet zijn. Kortom, geen tijdsverlies.

Soepel

In alle gevallen is er één persoon vanuit het CJG verantwoordelijk voor het verloop van het proces van begin tot eind. Indien nodig zal die persoon andere medewerkers en instanties inschakelen, maar de contactpersoon blijft verantwoordelijk. Er wordt intensief samengewerkt met de GGD, Icare, maatschappelijk werk, de Noordenveldwerker en anderen. En als er al trajecten lopen en is er sprake van verhuizing, dan wordt samen met de andere gemeente afgesproken hoe dit zo soepel mogelijk door kan lopen. Zo veel mogelijk wordt binnen de gemeente opgepakt en uitgevoerd. Daarnaast wordt samengewerkt met andere Noord-Drentse gemeenten om diensten samen in te kopen. En soms is het nodig om samen te werken met de provincie en in bepaalde gevallen ook met Groningen en Friesland. Het is goed om te vernemen dat de inwoners van Noordenveld goed gebruik kunnen maken van het CJG en het is goed dat de raad van de gemeente de ruimte geeft om dit mogelijk te maken. PvdA Noordenveld

Auteur

ggeersing