Volkskerstzang in Roden op tweede kerstdag

RODEN

De traditionele Volkskerstzang in Roden is op tweede kerstdag in sportcentrum De Hullen, aanvang 10.30 uur.

Muzikale medewerking verleent christelijke muziekvereniging Oranje o.l.v. Wilbert Zwier. De lezing over Lucas wordt gehouden door Grietje de Jong en de overdenking wordt verzorgd door Walter Meijles, predikant van PKN Roden en Roderwolde. Op het programma staan uiteraard weer veel bekende kerstliederen. De toegang is vrij, wel is er een collecte.

Auteur

ggeersing