Noordenveld positief over vergunning Pauperparadijs

RODEN

B en W van Noordenveld willen meewerken aan de procedure voor vergunningen voor Het Pauperparadijs.

Het gemeentebestuur heeft enkele voorwaarden aan medewerking. Zo moet het in essentie gaan om dezelfde voorstellingen als die van dit jaar, er mogen maximaal 45 voorstellingen zijn plus zeven succesvoorstellingen en een deel van de voorstellingen moet op de middag plaatsvinden. Overigens zijn nog geen definitieve aanvragen ingediend. Stichting Nationaal Gevangenismuseum moet een aanvraag doen voor omgevingsvergunning vanwege een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan en maatwerkvoorschriften voor geluid, en Stichting Het Pauperparadijs doet een aanvraag voor een evenementenvergunning. Voor alle vergunningen wordt een reguliere procedure gevolgd. Hoewel het bevoegd gezag binnen acht weken moet beslissen, moet volgens B en W de procedure vanwege gehouden vooroverleg sneller kunnen verlopen. Het streven is om in de loop van januari de vergunningen te kunnen verlenen. De kaartverkoop is overigens al geruime tijd geleden begonnen. Burgemeester Smid: “Met Het Pauperparadijs krijgt Veenhuizen landelijke aandacht als waardevol gebied met een bijzondere en rijke historie. Op dit moment wordt er nog volop overleg gevoerd over de vergunning, maar in beginsel staat het college van Noordenveld positief tegenover een vervolg van Het Pauperparadijs. Uiteraaard zal de vergunningaanvraag volgens de geldende procedures zorgvuldig worden afgehandeld. Alle aspecten worden getoetst en alle belangen worden tegenover elkaar afgewogen." "We hebben een prachtige tijd beleefd met deze theaterproductie en uit de verschillende evaluaties is gebleken dat ook de inwoners overwegend erg enthousiast waren. Ook in de omliggende dorpen krijg ik positieve signalen vanuit verschillende hoeken, zoals restaurants,campings en hotels. Ondanks dat er in de aanloop enige scepsis was, merkte ik toch gaandeweg dat er steeds meer mensen enthousiast raakten over het hele spektakel. En een spektakel was het en zoals ik al eerder heb gezegd, wat mij betreft en ook namens het college, zeker voor herhaling vatbaar. Net als vorig jaar zullen we ook dit jaar weer met de inwoners in gesprek gaan. Binnenkort krijgen de omwonenden een uitnodiging voor een bijeenkomst in de brievenbus.”

Auteur

ggeersing