Collectieve zorgverzekering in Noordenveld

RODEN

Inwoners van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld met een minimum inkomen kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten via ISD Noordenkwartier. Ze kunnen kiezen uit een zorgverzekering bij Menzis of ZilverenKruis.

Wie via ISD Noordenkwartier één van beide verzekeringen afsluit, ontvangt korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Daarnaast wordt automatisch het gemeentepakket afgesloten. Dit gemeentepakket is gratis. In dit pakket is een aantal extra voorzieningen opgenomen dat vergoed wordt. Er is toegang tot extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten en de eigen bijdragen voor WMO maatwerkvoorzieningen zoals huishoudelijke hulp, vervoersvoorziening en begeleiding. Bij Menzis is tevens het eigen risico meeverzekerd in GarantVerzorgd 3. Meer info is verkrijgbaar bij de overstapcoach van Menzis. Deze geeft persoonlijk advies en is bereikbaar via telefoon 088 222 40 80 op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 19.00 uur (lokaal tarief). Een overzicht van de vergoedingen van Menzis is te vinden op de website www.gezondverzekerd.nl Menzis gaat een spreekuur houden in het gemeentehuis in Leek op dinsdag 13 december 2016 van 13.30 – 16.30 uur, in het gemeentehuis in Zuidhorn op maandag 19 december 2016 van 13.30 – 16.30 uur en in het gemeentehuis in Grootegast op dinsdag 20 december 2016 van 14.30 – 17.30 uur. Deze spreekuren zijn ook toegankelijk voor inwoners van de gemeenten Marum en Noordenveld.

ZilverenKruis

Voor vragen over het pakket van ZilverenKruis is hun klantenservice te benaderen. Deze geeft eveneens persoonlijk advies en is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur via telefoon 071-751 00 33. Voor de collectieve zorgverzekering van Menzis is aanmelden mogelijk via de website www.gezondverzekerd.nl of via de overstapCoach van Menzis 088 222 40 80. Daarna gaat de rest vanzelf. De huidige verzekering wordt opgezegd en per 1 januari 2017 is de deelnemer collectief verzekerd via Menzis. Voor aanmelding bij ZilverenKruis kan  aanmelden via de website www.gezondverzekerd.nl of via de klantenservice van ZilverenKruis 071 751 00 33.

Auteur

ggeersing