Opening Boekstart-leeshoek in Peize

PEIZE

Vrijdagmiddag 23 september wordt tijdens het jaarlijkse zomerfeest op Kinderdagverblijf De Kameleon in Peize de BoekStart-leeshoek officieel geopend.

De locaties van Kidscasa Kinderopvang en SPiN ontwikkelen in het kader van het project Boekstart in de kinderopvang uitdagende en inspirerende leeshoeken. BoekStart in de kinderopvang is een landelijk leesbevorderingsprogramma dat het lezen met jonge kinderen van nul tot vier jaar bevordert en hen wil laten genieten van boeken. Het draagt bij aan de (taal)ontwikkeling van kinderen door (voor)lezen structureel op te nemen in het beleid van voorschoolse instellingen en stimuleert ouders om thuis voor te lezen. Boekstart in de Kinderopvang is een actielijn van het programma Tel mee met Taal. Bibliotheek en kinderopvanginstellingen geven hiermee tevens vorm aan het jeugdbeleid van de gemeente Noordenveld. Het project Boekstart in de kinderopvang is een initiatief van Bibliotheek Noordenveld, Kidscasa kinderopvang èn Stichting Peuterspeelzalen in Noordenveld (SPiN). Het zomerfeest begint om 17.00 uur, na de opening is er om 17.30 uur een poppenkastvoorstelling van Jinky’s Mikmak.

Auteur

ggeersing