Wijziging statuten Coöperatie Breedband

RODEN

De Raad van Beheer van de Coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West U.A. heeft het voornemen de statuten te wijzigen.

Er wordt een voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad. De vergadering waarin dit punt is geagendeerd vindt plaats op 3 oktober, aanvang 20:00 uur, in café Hofsteenge, Hoofdstraat 37, Een.

Auteur

ggeersing