Recreatieschap Drenthe en KNHS: paardentoerisme versterken

REGIO

De provincie Drenthe heeft recreatie en toerisme hoog op de wensenlijst staan. Economisch is de vrijetijdssector van groot belang. Maar liefst één op de vijftien banen is ermee verbonden. En de bestedingen tijdens toeristische vakanties zijn vorig jaar weer fors gestegen en wel van 225 miljoen naar 270 miljoen euro.

Veel betrokken partijen en organisaties zetten zich er dan ook voor in om de stijgende lijn voort te zetten. Een voorbeeld hiervan is de investering van 7,5 miljoen euro in het Drentse fietspadennet. En wat te denken van initiatieven om in de provincie een wandelpadennetwerk op te zetten in navolging van het fietsknooppuntensysteem? Een duidelijk bewijs dat toerisme in Drenthe een hoge prioriteit heeft. Maar hoe zit het met de hippische sector? Zijn er al afspraken om een provinciaal netwerk van ruiter- en menroutes door natuurgebieden aan te leggen? Nee, nog niet. Drenthe was een aantal jaren geleden nog de provincie met verreweg de meeste ruiter- en menpaden door bossen en over heidevelden. Meer dan 900 km. Maar nu Staatsbosbeheer de routes op veel plekken vrij geeft, is de positie van dé paardenprovincie niet meer wat het was. Nogal wat hippische gasten zijn ontevreden over de manier waarop routes tegenwoordig staan ingegeven. Er is een brede wens om in bossen een knooppuntensysteem aan te leggen dat vergelijkbaar is met fietsroutes. Dat er in Drenthe wat moet gebeuren om het paardentoerisme te stimuleren, is in juli ook duidelijk geworden in provinciale staten. Alle politieke partijen stemden in met een motie waarin Gedeputeerde Staten de opdracht krijgen de hippische sector te versterken met als eerste prioriteit zorg te dragen voor verbetering van de ruiterpaden en de bewegwijzering. Een verrassende opdracht waar ambtenaren zich in kunnen gaan verdiepen. Of kan het ook anders?

Overleg

Jazeker wel en die kans is ook groot. Twee professionele organisaties met deskundige bestuurders en medewerkers zijn ermee aan de slag gegaan. Het Recreatieschap Drenthe en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) zetten zich er samen voor in om het paardentoerisme in Drenthe vooruit te helpen en te versterken. Ze zijn in overleg met diverse betrokken partijen om na te gaan wat hiervoor nodig is. Hun vakbekwame inzet biedt kansen om het paardentoerisme in Drenthe echt vooruit te helpen. Een prima initiatief met vast en zeker ook heel goede ondersteuning voor de werkzaamheden die de provincie Drenthe nu moet uitvoeren na het in juli aannemen van de eensgezinde motie in provinciale staten. Deskundige hulp van buiten staat voor de deur. Het Recreatieschap Drenthe en de KNHS tonen hun betrokkenheid en hun vaardigheden in de hippische sector. Zij spannen het paard voor de wagen...

Auteur

ggeersing