Vier jaar steun voor PeerGrouP

NORG/DONDEREN

Het Fonds Podiumkunsten zal ook de komende vier jaar de PeerGrouP ondersteunen.

In het adviesrapport van de commissie Theater Fonds Podiumkunsten staat de volgende onderbouwing: ‘De artistieke kern van de PeerGrouP maakt theaterproducties, daarbij veelal omringd door grote groepen vrijwilligers, met kennis van zaken, vakmanschap en humor. Aan het engagement met de directe omgeving ontleent de PeerGrouP een groot deel van zijn signatuur. De commissie waardeert die insteek. Het geeft de voorstellingen van de PeerGrouP een zekere kracht, omdat daarmee verbinding, betrokkenheid, geloofwaardigheid en eigenheid worden voortgebracht. Het gezelschap weet verder de locaties met de specifieke eigenschappen ten volle te benutten om beelden te creëren of om de toeschouwer anders naar de ruimte te laten kijken.’ PeerGrouP is een locatietheatergezelschap dat actief is in Noord-Nederland. Thema’s van het platteland en samenwerking met bewoners vormen een rode draad in de projecten van de PeerGrouP. Aanvankelijk gehuisvest in Veenhuizen, verhuisde het gezelschap naar het voormalige munitiedepot Donderen op de grens van Noordenveld en Tynaarlo. Vaak stapt het gezelschap ook over de grenzen van het theater. Zo bouwde ze het Strokasteel van 10.000 strobalen in een weiland bij Veenhuizen en reisden ze met 100 meter smalspoor en een snertwestern door de Drents-Groningse Veenkoloniën. PeerGrouP is een stichting en werkt vanuit Donderen, Drenthe. PeerGrouP wordt geleid door Sjoerd Wagenaar en Marianne Hoekstra, respectievelijk artistiek en zakelijk directeur. Het gezelschap wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en de Provincie Drenthe.

Auteur

ggeersing