Behoefteonderzoek ZZP Noordenveld 2016

RODEN

Alle zzp'ers in de gemeente Noordenveld ontvangen deze week een uitnodiging om deel te nemen aan het behoefteonderzoek onder zzp'ers in Noordenveld.

In Nederland werken ongeveer 880.000 mensen als zelfstandige zonder personeel (zzp'er). Het aantal zelfstandigen zonder personeel groeit explosief: van de werkzame beroepsbevolking is 1 op de 10 een zzp'er. Deze ontwikkelingen hebben allerlei gevolgen op gebieden als economie, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Wethouder Henk Kosters vindt het belangrijk inzicht te hebben in de situatie van de lokale zzp'ers: "Wij willen de zzp'ers graag beter in kaart brengen, wat hun dagelijkse werkzaamheden zijn, welke belemmeringen en behoeften er zijn en of de gemeente voorzieningen moet treffen of beleid voor haar zzp'ers moet maken. Door middel van deze enquête willen we dit beter in beeld krijgen en we hopen dan ook dat veel zzp'ers de enquête zullen vullen." Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en kan tot en met 15 april 2016. Zie ook http://https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws/nieuwsberichten/behoefteonderzoek_zzp__noordenveld_2016/

Auteur

ggeersing