Preek van de leek in Peizer kerk

PEIZE

Het wordt een mooie traditie: de preek van de leek in de kerk van Peize. Vrijdag 11 maart om 19.00 uur houdt Zin in Peize (ZiP) een nieuwe preek.

Dit keer is Henk Fictorie uit Assen 'preker'. In navolging van Ids Dijkstra en Ingeborg Hofstede zal Fictorie zijn eigen visie en boodschap voor het voetlicht brengen. De toegang is gratis. Aansluitend worden mantra's gezongen onder leiding van zangcoach Bernard Slofstra. Deelnemers zingen liederen uit diverse culturele en spirituele richten die hart en ziel raken, afgewisseld met stiltemomenten. Voor mantralezingen bedragen de kosten 10 euro, inclusief koffie en thee. Meer informatie: www.zininpeize.nl .

Auteur

ggeersing