Noordenveld zoekt vrijwilligers voor KWF SamenLoop Norg

NORG

De SamenLoop voor Hoop van 2013 voor KWF Kankerbestrijding ligt bij velen nog vers in het geheugen, maar de realiteit dwingt om ook vooruit te kijken naar 2017.

Om ook deze wandelestafette tot een succes te maken zijn veel vrijwilligers nodig. Woensdag 27 januari om 20.00 uur is al vastgelegd bij café Zwaneveld in Norg om met alle ‘oude’ , maar hopelijk vooral ook nieuwe vrijwilligers - die iets willen betekenen in de organisatie van de SamenLoop voor Hoop in 2017 in Norg - samen te komen. Nadrukkelijk worden ook vrijwilligers uit andere plaatsen uitgenodigd een kijkje te komen nemen en mee te doen. Nu al starten lijkt vroeg, maar gezien de ervaringen blijkt dat de beste resultaten – zowel in beleving als in opbrengst - worden bereikt door SamenLopen die vroeg met de voorbereidingen beginnen.

Vroeg

Ook is het goed om in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te verschaffen over de datum waarop we de SamenLoop in Norg-Noordenveld willen houden. "We willen wel proberen te bewerkstelligen dat de werkzaamheden van de SamenLoopcommisie door meer mensen wordt gedaan dan in 2013. Dat heeft als grote voordeel dat vele handen licht werk maken en daarnaast wordt het draagvlak vergroot. De taakverdeling staat overigens volledig open", aldus Willem Bakering van het comité.

Verbreden

"Naast de vrijwilligers uit de oude gemeente Norg, is het goed om te SamenLoop te verbreden in de regio, met name in de plaatsen in de gemeente Noordenveld en wellicht ook Assen", merkt Bakering op. Woensdag 27 januari wordt een korte versie getoond van de SamenLoop-film Norg 2013, uitgelegd wat het evenement inhoudt en wat de taken en werkzaamheden van de verschillende commissies zijn. Meer info op www.samenloopvoorhoop.nl of facebook.com/samenloopvoorhoop Norg. Aanmelden kan via (06 520 610 69) of (datstaat@planet.nl), maar is niet nodig.

Auteur

ggeersing